Φ.Α.Ρ - 34.jpg

«Απαντήστε Παιδιά»
ΡΙΚ

Δεκατία ΄60

Φ.Α.Ρ - 62.jpg

Εκπαιδευτική Τηλεόραση
ΡΙΚ

1964 – 1965

Φ.Α.Ρ - 83.jpg

Κουκλοθέατρο
ΡΙΚ

1976

Φ.Α.Ρ - 90.jpg

«Κύπρος 1974, με τα μάτια των παιδιών»

1975

2.jpg

Ντοκιμαντέρ «Επικοινωνία»

1970

Φ.Α.Ρ - 27 - A.jpg

Οι ηθοποιοί ψυχαγωγούν τα παιδιά
ΡΙΚ

1973

36. 25B-0026-0007.jpg

Παιδιά παίζουν στο δρόμο 
Λευκωσία

Δεκαετία '50

140.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

141.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

142.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

143.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

144.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

145.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

146.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

147.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

148.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

149.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

150.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

151.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

152.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

153.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

154.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

155.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

156.jpg

Παιδικό Αναρρωτήριο Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Καράκουμι, Κερύνεια

Δεκαετίες ΄50, ΄60

Κατηγορίες