Παλιός Εξοπλισμός ΡΙΚ

Η Συνέχεια

Το Έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος II» αποτελεί φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ανάδειξης αρχειακού υλικού ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020. Με την ολοκλήρωση του Έργου, τον Φεβρουάριο του 2020, ψηφιοποιούνται και αναδεικνύονται 500 ώρες οπτικοακουστικού και μουσικού υλικού πνευματικής κυριότητας ΡΙΚ, περισσότερες από μισό εκατομμύριο σελίδες κυπριακών εφημερίδων, οι οποίες φυλάσσονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, καθώς και οι σημαντικότερες εφημερίδες που έχουν εκδοθεί στην νήσο της Ρόδου και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την Κύπρο. Οι τελευταίες βρίσκονται αρχειοθετημένες στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πρωτεύουσας των Δωδεκανήσων.

Παλιός Εξοπλισμός ΡΙΚ

Υλικό

Το οπτικοακουστικό και μουσικό υλικό του Αρχείου του ΡΙΚ, το οποίο ψηφιοποιείται στο πλαίσιο του Έργου, καλύπτει τις χρονικές περιόδους 1950-1974 και 1978-1990. Της ψηφιοποίησης ακολουθεί σε βάθος τεκμηρίωση, η οποία καθιστά το υλικό προσβάσιμο, όχι μόνο στο ευρύ κοινό και τους ερευνητές, αλλά και σε άτομα της κατηγορίας ΑΜΕΑ. Τα αρχειακά ντοκουμέντα του ΡΙΚ διαχέονται στην κοινωνία μέσω της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Europeana. Το Έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος II» αποτελεί για την Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Κύπρου, συνέχεια του πρώτου Έργου επιτυχούς ψηφιοποίησης και ανάδειξης αρχειακού υλικού, υπό τον συναφή τίτλο «Ψηφιακός Ηρόδοτος» (2013). Για το Έργο αυτό μάθετε περισσότερα εδώ.

Εταιρικό Σχήμα

Το εταιρικό σχήμα του Έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος II» αποτελούν το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (επικεφαλής εταίρος), το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο €1.208.097, με ποσοστό 85% να αποτελεί κοινοτική συνδρομή και το υπόλοιπο να προέρχεται από εθνική, δημόσια χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος II», το ΓΤΠ εκτός από την ψηφιοποίηση εφημερίδων αυξημένου ερευνητικού ενδιαφέροντος, δίνει απαντήσεις και στα καίρια ερωτήματα τα οποία αφορούν την συντήρηση του Αρχείου του, καθώς και την ανάγκη αναβάθμισης του υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος αναζήτησης του αρχειακού υλικού. Η σημασία του προσδοκώμενου αποτελέσματος, διαφαίνεται από τον όγκο του υλικού το οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το οποίο όσον αφορά ειδικά τις εφημερίδες, ανέρχεται στις 10.000 τόμους. Στο ΓΤΠ αρχειοθετείται το σύνολο του κυπριακού τύπου από το 1878 μέχρι σήμερα. Το ψηφιοποιημένο υλικό από το Αρχείο Εφημερίδων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω των Ερευνητικών Κέντρων που διαθέτει για τον σκοπό αυτό το ΓΤΠ στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αγία Νάπα. Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τα εν λόγω Ερευνητικά Κέντρα και να διεξάγει δωρεάν έρευνα στο ψηφιοποιημένο υλικό μέσω ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού συστήματος αναζήτησης. Περισσότερες πληροφορίες  παρέχονται στον ιστότοπο του ΓΤΠ.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιπρόσθετα από την ψηφιοποίηση των ροδιακών εφημερίδων οι οποίες σχετίζονται με την Κύπρο και τους αγώνες της, προχωρεί στο πλαίσιο του Έργου σε ιστορική τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού της, κατά τρόπο ο οποίος αναδεικνύει τον διαχρονικό δεσμό μεταξύ του ροδιακού και του κυπριακού λαού. Το ψηφιοποιημένο υλικό διατίθεται στην κοινωνία των πολιτών και καθίσταται αντικείμενο έρευνας, μέσω της ιστοσελίδας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρόδου.

Περιήγηση στο αρχειακό υλικό