Αναζήτηση στο αρχείο

Αρχείο Ήχου

Το Έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος II»

Το Έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος II» αποτελεί φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ανάδειξης αρχειακού υλικού ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020. Με την ολοκλήρωση του Έργου, τον Φεβρουάριο του 2020, ψηφιοποιούνται και αναδεικνύονται 500 ώρες οπτικοακουστικού και μουσικού υλικού πνευματικής κυριότητας ΡΙΚ, περισσότερες από μισό εκατομμύριο σελίδες κυπριακών εφημερίδων, οι οποίες φυλάσσονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, καθώς και οι σημαντικότερες εφημερίδες που έχουν εκδοθεί στην νήσο της Ρόδου και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την Κύπρο.

2.000.000

Οπτικοακουστικά
Αρχεία

100.000

Ηχητικά
Ντοκουμέντα

700.000

Μουσικά
Αρχεία

30.000

Γραπτά
Ντοκουμέντα

170.000

Φωτογραφίες
και αρνητικά

130

Μουσειακά
Αντικείμενα

Περιήγηση στο αρχειακό υλικό