Σκοπός των Συναντήσεων Εργασίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου ήταν η παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων όλων των εταίρων, η επίλυση προβλημάτων τα οποία ενδέχετο να προκύψουν, η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, καθώς και η επικοινωνία του εταιρικού σχήματος.


📁ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 18/04/2018

📁ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 26/09/2018

📁ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 07/11/2019

Υλοποιήθηκαν ενέργειες δημοσιότητας (διανομή φυλλαδίων, αποστολή δελτίων τύπου, προβολή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, παρουσίαση σε τηλεοπτικές / ραδιοφωνικές εκπομπές, κλπ). Επίσης τοποθετήθηκε διαφημιστικό banner στο χώρο του Μουσείου ΡΙΚ, καθώς και μόνιμες πινακίδες προβολής του Έργου. Έχουν παράλληλα αξιοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook), όσο και η πλατφόρμα του Έργου(με σημαντικό αριθμό επισκεπτών). Και στα δυο η ροή της πληροφορίας είναι σημαντική και με μεγάλη συχνότητα.


ΦΙΛΜΑΚΙ - ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ

ΦΙΛΜΑΚΙ - ΑΗΚ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1971


📁BANNER

📁ΑΦΙΣΑ

📁ΦΥΛΛΑΔΙΟ

📁ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Ψ.Η - 12/12/2017

📁ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 01/03/2018

📁ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ - 28/01/2020

Κατά τις εργασίες της τεκμηρίωσης το σύνολο του οπτικοακουστικού και μουσικού υλικού τεκμηριώθηκε σε σημαντικό βάθος και υπήρξε πλήρης αξιολόγηση της αρτιότητας και της ιστορικής, της πολιτικής, της κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας του. Η τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε από προσοντούχα στελέχη, με αποτέλεσμα την παροχή της βέλτιστης δυνατής παροχής ενημερωτικών πληροφοριών για τα ψηφιοποιημένα στοιχεία.


📁ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Ψ.Η. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΑΚΑΣ - 20/01/2020

450 ώρες σπάνιου οπτικοακουστικού ιστορικού υλικού, πνευματικής ιδιοκτησίας του ΡΙΚ αποκαταστάθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου. Ψηφιοποιήθηκαν επίσης 50 ώρες αντίστοιχου μουσικού υλικού. Το σύνολο των ψηφιοποιημένων αρχείων διαχύθηκε στην κοινωνία μέσω των παραγωγών του ΡΙΚ και της Πλατφόρμας του Έργου. Χρησιμοποιείται επίσης για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.


📁ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

📁ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η υποδομή του ΡΙΚ, η οποία εντάχθηκε στο πλαίσιο του Ψηφιακού Ηρόδοτου Ι, όπως σχεδιάστηκε έχει επεκτασιμότητα και ευελιξία. Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Ηρόδοτου II το σύστημα επεκτάθηκε και ενισχύθηκε, καθιστώντας δυνατή την απορρόφηση των 500 ωρών του νέου ψηφιοποιημένου υλικού.


Στο πλαίσιο του Έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος II έγινε επέκταση, με την αγορά νέου εξοπλισμού, της Ψηφιακής Πλατφόρμας του ΡΙΚ.

Παραδοτέο 5 - Εξοπλισμός.jpg

Ετοιμασία των προδιαγραφών για την δημιουργία διαδικτυακής πύλης, η οποία φιλοξενεί το ψηφιοποιημένο υλικό του έργου. Για τις ανάγκες του παρόντος έργου αξιοποιήθηκε/βελτιώθηκε/επεκτάθηκε η διαδικτυακή πύλη του Ψ.Η I


📁 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Ανατέθηκε και υλοποιήθηκε ο επανασχεδιασμός και η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του έργου Ψ.Η. Ι κατά τρόπο σύγχρονο και απόλυτα λειτουργικό. Στην Πλατφόρμα αναρτήθηκε ήδη το ψηφιοποιημένο υλικό του παρόντος Έργου και μεταφορτώθηκαν τα ψηφιοποιημένα αρχεία του Ψ.Η I καθώς και των xml τους. Η επισκεψιμότητα της Πύλης ανήλθε στους 150.000 χρήστες με αυξητική δυναμική ανά μήνα.


📁 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Η υπηρεσία ΡΙΚFLIX δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές που κατέχουν έξυπνες τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή της υβριδικής τηλεόρασης (HbbTV) με την χρήση του κόκκινου κουμπιού -που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεκοντρολ-να μεταφέρονται σε διαδυκτιακό περιβάλλον απο όπου μπορούν να παρακολουθήσουν εταιροχρονισμένα τα προγράμματα του ΡΙΚ.

Όταν κάποιος τηλεθεατής είναι συντονισμένος στις συχνότητες τις Επίγειας Ψηφιακής Πλατφόρμας (DVB-T) του ΡΙΚ και παρακολουθεί ΡΙΚ 1 , ΡΙΚ 2 ή ΡΙΚHD και ο δέκτης του υποστηρίζει την εν λόγω εφαρμογή, στο κάτω μέρος της οθόνης του θα παρουσιαστεί για λίγα δευτερόλεπτα ένα εικονίδιο που θα τον καλεί να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, εισέρχεται στην πλατφόρμα ΡΙΚFLIX. Σε περίπτωση που ο τηλεθεατής θέλει να επανέλθει στη ζωντανή ροή εκπομπής θα πρέπει να ξαναπατήσει το κόκκινο κουμπί.