Τελετή Ολοκλήρωσης του Έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος» στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

14 Νοέμβριος 2014

Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην Τελετή Ολοκλήρωσης του Έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος» στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Αγαπητοί φίλοι, Είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που απευθύνωχαιρετισμό στη σημερινή τελετή, που διοργανώνεται εξ’ αφορμής της ολοκλήρωσης του έργου με την ονομασία «Ψηφιακός Ηρόδοτος». Ένα έργο το οποίο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον εκσυγχρονισμό της ραδιοτηλεόρασης που θέλουμε να έχουμε σήμερα, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Θα ήθελα,λοιπόν, με αυτήν την ευκαιρία, να συγχαρώ θερμά για τη θαυμάσια αυτή πρωτοβουλία τους τόσο τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ)όσο και τους εταίρους του ΡΙΚ στο σημαντικό αυτό έργο, που είναι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Μυτιλήνης και η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηθύμνης «Αργύρης Εφταλιώτης», εκπρόσωποι των οποίων είναι σήμερα εδώ, μαζί μας. Να προσθέσω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προσφέρει επιστημονική στήριξη σε όλους τους εταίρους. Σημαντικό στοιχείο του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκ ευρώ, είναι ότι συγχρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή συνεισφορά αφορά το 80% του προϋπολογισμού ενώ το υπόλοιπο 20% καλύπτεται από τους εταίρους.

Ο «Ψηφιακός Ηρόδοτος» είναι μια αξιόλογη δράση που στοχεύει στην ψηφιοποίηση για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού από τη νεώτερη και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Το όλο έργο είναι, στην πραγματικότητα, βαθιά πολιτιστικό και πολιτικό, καθώς αφορά από τη μια τη δυνατότητα των πολιτών στην πρόσβαση, ακόμα και την επαναχρησιμοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου μας και από την άλλη, τη δυνατότητα των πολιτών να ανατρέχουν το ιστορικό παρελθόν της χώρας. Είναι σαφές, ότι η ολοκλήρωση του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος» δείχνει τις δυνατότητες του ΡΙΚ να αξιοποιεί κονδύλια από ευρωπαϊκά προγράμματα που προσφέρονται γι’ αυτό το σκοπό και να τα διαχειρίζεται με επάρκεια. Είναι εξίσου σαφές – πέραν της αδιαμφισβήτητης τεχνολογικής αναβάθμισης που προσφέρει η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας - ότι τέτοιου είδους δράσεις αυξάνουν και την παραγωγικότητα του Ιδρύματος. ’Αρα, οι άνθρωποι του ΡΙΚ έχουν και τη δυνατότητα και την ικανότητα να πετύχουν αυτό που θέλουμε όλοι μας, να εισαγάγουν τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται στη νέα εποχή.

Το παράδειγμα του Ψηφιακού Ηρόδοτου είναι, πιστεύω, χαρακτηριστικό, σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες και τα περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας του ΡΙΚ. Αυτός είναι, εξάλλου, και ο στόχος της Μελέτης η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφαταγια στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για το ΡΙΚ, από τους εμπειρογνώμονες της ‘PWC’, μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα για την ενίσχυση της αποδοτικότητας καιαποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό τη βελτιωμένη απόδοση και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, και εξ’ αφορμής της ολοκλήρωσης του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος», πιστεύω ότι στόχος και σκοπός όλων μας - μέσα από το διάλογο τόσο με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση του ΡΙΚ όσο και με τις Συντεχνίες των εργαζομένων - πρέπει να είναι η μετατροπή του Ιδρύματος σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο, αποδοτικό και παραγωγικό οργανισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα τηςνέαςεποχής.

Σίγουρα δεν μπορούμε να παραμείνουμε στάσιμοι. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες του παιγνιδιού και την εξέλιξη της κοινωνίας. Πρέπει να έχουμε την απαίτηση από τους εαυτούς μας να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτή θα πρέπει να είναι η κοινή μας προσπάθεια, πάντα με εντιμότητα και ειλικρίνεια απέναντι στο φορολογούμενο πολίτη αλλά και με σεβασμό απέναντι στους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ και για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέτειναν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του έργου.