Στις 137.000 οι επισκέπτες μας!

19 Ιούλιος 2021

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του Ψηφιακού Ηρόδοτου έχουν ανέλθει σχεδόν στις 137.000.

Κατά την περίοδο 1η Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2021 καταμετρήθηκαν 900 χρήστες κάθε βδομάδα κατά μέσο όρο και για όλο το μήνα 3.862 μοναδικοί χρήστες.

Δημοφιλέστερο αρχείο βίντεο του μήνα είναι ένα ντοκιμαντέρ, παραγωγής ΡΙΚ 1990, για τη ζωή του φαντάρου στο στρατόπεδο με τίτλο «Στο τάγμα - Ξέρω γιατί είμαι δαμαί γιατί το σπίτι μου εν ποτζιεί». Δημοφιλέστερο αρχείο ήχου «Το σπίτι των ανέμων – Ο ύποπτος».

Στις παραστάσεις που ακολουθούν όλες οι αναλυτικές πληροφορίες.

Report 1.7.21 -  Slide2.JPG

Report 1.7.21 - Slide3.JPG

Report 1.7.21 - Slide4.JPG

Report 1.7.21 - Slide5.JPG

Report 1.7.21 - Slide6.JPG

Report 1.7.21 - Slide7.JPG

Report 1.7.21 - Slide8.JPG

Report 1.7.21 - Slide9.JPG