Στέγη εφήβων Άγιος Νικόλαος – Αναστασία Κουμπαρίδου 1968

03 Αύγουστος 2021

Σήμερα ο Ψηφιακός Ηρόδοτος θα σας διηγηθεί μια ιστορία: εκείνη της κυρίας Αναστασίας Κουμπαρίδου, γνωστή για την κοινωνική προσφορά της στη Λευκωσία, για πολλές δεκαετίες. Στο Αρχείο του ΡΙΚ εντοπίσθηκε, ψηφιοποιήθηκε και δημοσιοποιήθηκε στην κοινωνία, βίντεο του 1968 με την ίδια να περιγράφει τη λειτουργία της Στέγης Άγιος Νικόλαος, η οποία  συνέδραμε έφηβους που κατέβαιναν από την ύπαιθρο στη Λευκωσία, για σκοπούς εργασίας. Οι πληροφορίες της εποχής της άλλαξαν το όνομα και την παρουσίαζαν ως Ελένη Κουμπαρίδου. Μαρτυρίες ανθρώπων που την γνώριζαν, συνέβαλαν στη διόρθωση των στοιχείων. Το παλιό εκείνο φιλμ, όχι μόνο αποκαταστάθηκε τεχνικά, αλλά έγινε δυνατόν να αποκατασταθεί και η ιστορία. Σας ευχαριστούμε.