ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ GOOGLE DIGITIZATION PROJECT – ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 18.000 ΩΡΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΙΚ

06 Δεκέμβριος 2023

Το Αρχείο ΡΙΚ ολοκλήρωσε ακόμα ένα σημαντικό έργο: συμπλήρωσε την συνεργασία του με την εταιρεία Google και την EBU και με ελάχιστο για τα δημόσια οικονομικά κόστος, διέσωσε από τη φθορά του χρόνου 18.000 ώρες αρχειακού υλικού. Το τελευταίο πολύτιμο φορτίο αναχώρησε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 από το ΡΙΚ με προορισμό το Μόναχο για την επεξεργασία και ψηφιοποίηση.

Η εκτέλεση του Έργου ήταν το αποτέλεσμα συνεργασίας του Αρχείου ΡΙΚ με την εταιρεία Google στο Μόναχο και την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Αντικείμενο της συμφωνίας, για την οποία δεν υπήρξε οικονομικό αντίτιμο προς την Google, πλην των εξόδων συσκευασίας και μεταφοράς, υπήρξε αρχικά η ψηφιοποίηση 3.000 ωρών αρχειακού υλικού, ευρισκόμενου σε κασέτες/BETA. Με την εξέλιξη του έργου και με δεδομένο ότι το διαθέσιμο υλικό της συγκεκριμένης κατηγορίας ήταν πολύ περισσότερο, το Αρχείο ζήτησε και πέτυχε την ψηφιοποίηση του συνόλου του υλικού, διάρκειας δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ωρών. Το υλικό αφορά την περίοδο 1990 – 2010 και κινδύνευε από την φθορά του χρόνου.

Η εκτέλεση του ‘Εργου, για το οποίο πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) αποστολές από την Κύπρο προς το Μόναχο μετ΄ επιστροφής, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Ιανουαρίου 2024. Το συνολικό κόστος εκτιμάται στις είκοσι τρεις χιλιάδες (€23.000) ευρώ. Σύμφωνα με προηγούμενη εμπειρία μας, το αντίστοιχο κόστος για την ψηφιοποίηση του υλικού στην περίπτωση χρέωσης από την Google, θα ανέρχετο στις εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (€198.000) ευρώ (€11/ώρα υλικού).

Το ψηφιοποιημένο υλικό ήδη βρίσκεται σε σκληρούς δίσκους και σύντομα θα αρχίσει η μεταφορά του στο σύστημα διαχείρισης ψηφιοποιημένου υλικού Dalet. Η τεκμηρίωση του υλικού αποτελεί ξεχωριστό έργο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μελλοντικά με την μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών.