‘Εργο Αρχείου ΡΙΚ με Google: παραλαβή των πρώτων αρχείων.

12 Μάιος 2023

Τα πρώτα ψηφιοποιημένα αρχεία του νέου έργου του Αρχείου ΡΙΚ, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την Google και την EBU, άρχισαν να ανακτώνται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Από το σύνολο των 18.000 ωρών αρχειακού υλικού που προβλέπει η συμφωνία, έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί οι πρώτες 3.000 ώρες. Η διαδικασία αποστολής αρχειακού υλικού και ψηφιοποίησής του συνεχίζεται. Στη φωτογραφία οι Ρένος Μαυρίδης απο το Αρχείο ΡΙΚ και οι Σάββας Αντωνίου και Αντρέας Χριστοδούλου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, επιβλέπουν την ανάκτηση των πρώτων αρχείων.