Επίσκεψη και ξενάγηση σπουδαστών ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων Αθήνας στις εγκαταστάσεις του Αρχείου ΡΙΚ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus

06 Ιούλιος 2022

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 επισκέφθηκαν τους χώρους του Αρχείου ΡΙΚ σπουδαστές από το ΔΙΕΚ Αμπελοκήπων της Αθήνας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το αντικείμενο του προγράμματος ήταν η «Ψηφιακή ανάδειξη των πολιτιστικών αποθεμάτων και τουριστικών προορισμών» και οι σπουδαστές με τις συνοδούς καθηγήτριες τους είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν, να έρθουν σε επαφή με τους θησαυρούς των αρχείων που διαχειρίζεται το Αρχείο ΡΙΚ, να γνωρίσουν και να ενημερωθούν, από τους λειτουργούς του Αρχείου, τόσο για τα δεκάδες μουσειακά αντικείμενα, που εκτίθενται στο Μουσείο του, όσο και για τα χιλιάδες ιστορικά αρχεία, όπως και σπάνια πολύτιμα ντοκουμέντα και τεκμήρια, τα οποία διατηρούνται στις εγκαταστάσεις και αρχειοφυλάκια του Αρχείου ΡΙΚ (οπτικοακουστικό, ηχητικό, φωτογραφικό και μουσικό αρχειακό υλικό). Οι σπουδαστές και οι καθηγήτριες τους εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για το περιεχόμενο και την πολιτισμική σπουδαιότητα των αρχείων, όσο και για την προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων φύλαξης και διαχείρισης τους.

Οι φιλοξενούμενοι μας έτυχαν, επίσης, διά ζώσης ενημέρωση από τους τεκμηριωτές του Αρχείου, σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται όσον αφορά τη ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση του οπτικοακουστικού και ηχητικού αρχειακού υλικού του Αρχείου ΡΙΚ.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν από την Προϊσταμένη του Αρχείου ΡΙΚ, κα Φοίβια Σάββα, για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Αρχείου ΡΙΚ, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ψηφιακός Ηρόδοτος. Οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν για τον τρόπο πρόσβασης τους στα ψηφιοποιημένα αρχεία του Ψηφιακού Ηρόδοτου, μέσα από την περιήγηση στην ομώνυμη Πλατφόρμα του Αρχείου www.digital-herodotus.eu. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την προβολή του ψηφιοποιημένου αρχείου, πολιτισμικού περιεχομένου, «Κερύνεια δύο, πάνω στις πανάρχαιες βάσεις», ντοκιμαντέρ το οποίο ασχολήθηκε με την περίπτωση της κατασκευής ομοιώματος του αρχαίου καραβιού της Κερύνειας.