Αξιοποίηση του Ψηφιακού Ηρόδοτου από την Εγκυκλοπαίδεια Polignosi

15 Ιούλιος 2020

Το ΡΙΚ και οι Eκδόσεις Αρκτίνος υπέγραψαν την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, στις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ, Συμφωνία Συνεργασίας με στόχο την ένταξη μέρους του ψηφιακού θησαυρού του ΡΙΚ, μεγάλο μέρος του οποίου εντάσσεται στο Έργο Ψηφιακός Ηρόδοτος, στην Εγκυκλοπαίδεια Polignosi.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Αν. Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ κ. Γρηγόρης Μαλιώτης και ο Διευθυντής Εκδόσεων Αρκτίνος, κ. Διονύσης Διονυσίου στην παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ κ. Ανδρέα Φράγκου.

Ο κ. Φράγκος εξέφρασε τη χαρά του καθώς το πλούσιο αρχειακό υλικό του ΡΙΚ βρίσκει καλή οδό διάχυσης προς τον κόσμο μέσα από τη συσσωρευμένη γνώση της εγκυκλοπαίδειας Polignosi. Υπάρχει, πρόσθεσε, σύζευξη κειμένου και εικόνας και έτσι δίνεται ολοκληρωμένη ιστορική εικόνα στις νέες γενιές.

Ο κ. Διονυσίου ευχαρίστησε το ΡΙΚ για την πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι η πρώτη παγκύπρια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Polignosi σε συνεργασία με τον Ψηφιακό Ηρόδοτο, εμπλουτίζεται σε εικόνα και καθίσταται προσιτό υλικό σε όλο τον κόσμο, το οποίο συνιστά οδηγό Κυπρομάθειας.

Με βάση τη συμφωνία συνεργασίας η Εγκυκλοπαίδεια Polignosi αναλαμβάνει ως μέρος του εμπλουτισμού του περιεχομένου της να χρησιμοποιεί βίντεο της βάσης «Ψηφιακός Ηρόδοτος», παραπέμποντας κατευθείαν στη βάση δεδομένων και το Αρχείο του ΡΙΚ https://www.digital-herodotus.eu/. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπομπή ύστερα από συνεννόηση, έχει κωδικοποιηθεί και θα καταγράφεται στα λήμματα της Εγκυκλοπαίδειας ως «Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος - Αρχείο ΡΙΚ», επιδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο απόλυτο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο ΡΙΚ.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το ΡΙΚ θα παραχωρήσει στην Polignosi τον διαθέσιμο ηλεκτρονικό κατάλογο με όλα τα βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν, ούτως ώστε να διασυνδεθούν με το περιεχόμενο της Polignosi το συντομότερο δυνατόν. Ο κατάλογος θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Με βάση τη συμφωνία, τόσο το Αρχείο όσο και τα προγράμματα του ΡΙΚ, δύνανται να αντλούν πληροφορίες από το περιεχόμενο της Polignosi για σκοπούς τεκμηρίωσης του υλικού τους, με αναφορά στην πηγή πληροφόρησης http://www.polignosi.com/