Αναβάθμιση Φωτογραφικού Αρχείου Ψηφιακού Ηρόδοτου

17 Οκτώβριος 2023

Το Φωτογραφικό Αρχείο του Ψηφιακού Ηρόδοτου www.digital-herodotus.eu έχει πλήρως αναβαθμιστεί, με το περιεχόμενο του να είναι από τις 17 Οκτωβρίου 2023, εξερευνήσιμο, ανά κατηγορία, χρονολογία, θεματική και δημιουργό. Ο επισκέπτης αποκτά πλέον καλύτερη αλλά και περισσότερο εύχρηστη πρόσβαση στις εκατοντάδες φωτογραφίες, τόσο από το φωτογραφικό αρχείο του ΡΙΚ όσο και από τις προσωπικές συλλογές φιλοξενούμενων δημιουργών, κάνοντας μία απλή αναζήτηση στις έξι κύριες κατηγορίες της Πλατφόρμας: Ενημέρωση, Πολιτική, Αθλητισμός, Κοινωνία, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία.

Όλες οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν πλήρη τεκμηρίωση και είναι διαθέσιμες προς τους επισκέπτες του Ψηφιακού Ηρόδοτου τόσο για σκοπούς θέασης όσο και για έρευνας. Οι παλαιότερες φωτογραφίες ανάγονται στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ νέο υλικό, πνευματικής ιδιοκτησίας ΡΙΚ, θα εμπλουτίσει σύντομα την Πλατφόρμα.

Περιηγηθείτε εδώ: https://www.digital-herodotus.eu/archive/photo-archive/