Όλα έτοιμα στην Ρόδο για την έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης

20 Μάρτιος 2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ» η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας για την ψηφιοποίηση των ροδιακών εφημερίδων σύμφωνα με το παραδοτέο του έργου. Η πρώτη εφημερίδα  η οποία θα ψηφιοποιηθεί είναι η «Ροδιακή». Έχει ετοιμασθεί υλικό το οποίο περιλαμβάνει τις εκδόσεις οι οποίες δεν έχουν ψηφιοποιηθεί την περίοδο 1978-1999. Στη συνέχεια θα ψηφιοποιηθούν όλες οι εκδόσεις της περιόδου 2000-2006.  Το σύνολο των σελίδων της εφημερίδας «Ροδιακή», ανέρχεται στις 107.062. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την κάθε έκδοση, όπως ημερομηνία, αριθμός σελίδων, διαστάσεις κλπ. Την ψηφιοποίηση της «Ροδιακής» θα ακολουθήσει η ψηφιοποίηση της εφημερίδας «Πρόοδος». 

IMG_20190306_090946.jpg