Χαιρετισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργου Μηνατσή - Τελετή Έναρξης του Έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος II»

12 Δεκέμβριος 2017

Σκοπός και δράσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΗΜΕΡΑ

  • Με τον Νόμο 3852/2010, με τον οποίο και μεταρρυθμίζεται η διοικητική διαίρεση της Χώρας και προκύπτει μια ενιαία Περιφέρεια για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα,
  • Το «Ενεργειακό Γραφείο Νομού Δωδεκανήσου Α.Ε.» μετατρέπεται στην μοναδική Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και μετονομάζεται σε:
  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Ενεργειακή Α.Ε. αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.

Μεταξύ άλλων, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. :

  • Παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Προωθεί την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από προγράμματα και δράσεις
  • Υποβοηθά με κάθε τρόπο της ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασής της
  • Εφαρμόζει και αξιοποιεί προγράμματα, εθνικού, ευρωπαϊκού ή διακρατικού, που αφορά την τοπική ανάπτυξη, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΟΜΗ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε . διοικείται από :

Τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων (ΠΝΑΙ, Δ. ΡΟΔΟΥ, Δ. ΚΩ, Δ. ΝΙΣΥΡΟΥ)

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τον ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου και

Τον ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ