Ο Ψηφιακός Ηρόδοτος στην Europeana

02 Ιούλιος 2021

Το Αρχειακό Υλικό του ΡΙΚ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ δημοσιεύεται από την 1η Ιουλίου 2021 στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Αρχείο, Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης " Europeana". Το κλιμάκιο Ingestion team της Europeana έχει αξιολογήσει και κατατάξει τις ψηφιακές συλλογές του Αρχείου του ΡΙΚ σε επίπεδο Tier A όσον αφορά τα μεταδεδομένα και την συνολική τεκμηρίωση και Tier 3 όσον αφορά την ποιότητα του υλικού. Και οι δύο αξιολογήσεις θεωρούνται πολύ ικανοποιητικές.

Η νέα διάκριση του Αρχείου μας, αναμφίβολα συμβάλει στην ανάδειξη της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο το περιεχόμενο, όσο και η ορθά δομημένη τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού του ΡΙΚ αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου και ταυτόχρονα εδραιώνει τη θέση του Αρχειακού Υλικού του ΡΙΚ στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά όπου δικαιωματικά ανήκει.

Για την επίτευξη του στόχου συνέβαλαν σημαντικά οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ως ο εκπρόσωπος της Europeana στην Κύπρο.