Ομιλία τoυ κ. Κώστα Χριστοφάκη, στελέχους Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Τελετή Έναρξης του Έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος II»

12 Δεκέμβριος 2017

Σημαντικότερες Δράσεις της Ενεργειακής Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ

ΠΕ1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  • Διοργάνωση 2 συναντήσεων εργασίας της Ομάδας Έργου στην Ρόδο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των ενεργειών διαχείρισης του έργου από τους Εταίρους.
  • Συμμετοχή των στελεχών της Ενεργειακής σε 3 συναντήσεις έργου στην Κύπρο στο πλαίσιο των ενεργειών διαχείρισης του έργου.
  • Εκπόνηση των Εξαμηνιαίων Αναφορών Προόδου του Έργου (progress reports), καθώς και της τελικής έκθεσης για τις δράσεις που υλοποιεί η Ενεργειακή στο έργο.

ΠΕ2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

  • Σύνταξη και κυκλοφορία δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και άρθρων που αφορούν το έργο, την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο (Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ενεργειακής), καθώς και την καταχώρηση τους σε ηλεκτρονικά μέσα και εφημερίδες του Νοτίου Αιγαίου.
  • Συνεχής τροφοδοσία του κύριου δικαιούχου με υλικό από τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Νότιο Αιγαίο προκειμένου να εμπλουτιστούν τα ρεπορτάζ και οι προβολές του ΡΙΚ που αφορούν το έργο.
  • Διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης –διάσκεψης τύπου για την παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου που θα λάβει χώρα στην Ρόδο και δημιουργία του αντίστοιχου press kit.

ΠΕ3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΟΜΑΔΑ ΕΡΦΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

  • Δημιουργία Ομάδας Εργασίας Ιστορικής Τεκμηρίωσης από στελεχιακό δυναμικό της Αναπτυξιακής σε συνεργασία με στελέχη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρόδου που έχει στόχο την ορθή ιστορική τεκμηρίωση των γεγονότων της νεότερης ιστορίας της Ρόδου. Η τεκμηρίωση στοχεύει στην ανάλυση τους, αλλά και την ανάδειξη, ποιοτική παραγωγή και διαχείριση του ψηφιοποιημένου πολιτισμικού έντυπου προϊόντος, ενισχύοντας τις προσλαμβάνουσες με στοιχεία διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ιστορικής μνήμης, αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων για αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν από το 1953 έως το 1990 (Κύπρος και Ρόδος), με δυνατότητες επέκτασης και μέχρι το 2006. Κυρίως η διαδικασίες ιστορικής τεκμηρίωσης, θα εστιάσουν στους πανάρχαιους δεσμούς και σχέσεις των Δωδεκανήσων και ειδικότερα της Ρόδου με την Κύπρο, τους κοινούς αγώνες και πόθους και την υποστήριξη της Ρόδου σε όλες τις φάσεις του Κυπριακού Αγώνα από την έναρξή του μέχρι και σήμερα.

ΠΕ3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  • Το παραδοτέο αφορά τις εργασίες στελεχών της ΑΕ και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ρόδου για την ανάδειξη του αρχειακού υλικού που θα ψηφιοποιηθεί, θα εκπονηθεί μια έκθεση-μελέτη Βιωσιμότητας που θα περιλαμβάνει ενέργειες ανάδειξης και περαιτέρω προβολής του ιστορικού αρχείου της Βιβλιοθήκης μέσω κοινών δράσεων με την Ενεργειακή Α.Ε. καθώς και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την εκπόνηση σχεδίου ανάδειξης και προβολής του έργου μετά την ολοκλήρωση του, αειφορία των αποτελεσμάτων του έργου σε επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό επίπεδο μετά το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης, πιθανές δράσεις κεφαλαιοποίησης, τις επιπλέον δυνατότητες συνεργασίας του εταιρικού σχήματος σε συνάρτηση με τις δράσεις του έργου.