ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΡΙΚ ΚΑΙ ΑΠΚυ

23 Οκτώβριος 2019

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την ένταξη μέρους του ψηφιακού θησαυρού του Αρχείου ΡΙΚ, με θέμα τη Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία στη Europeana, αποτελεί καρπό στενής και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Η χρονική διάρκεια της συμφωνίας κράτησε περίπου ενάμιση χρόνο.

Το ΑΠΚυ, μέσω του φιλόδοξου και σημαντικού ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου «Byzantine Art and Archaelogy on Europeana» (BYZART), είχε αναλάβει την επιστημονική τεκμηρίωση 30 ωρών περίπου οπτικοακουστικού ψηφιοποιημένου υλικού του Αρχείου ΡΙΚ, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Europeana. Η λεπτομερής τεκμηρίωση του υλικού με την προσθήκη metadata από την ομάδα εργασίας του ΑΠΚυ συνέβαλε στην μεγιστοποίηση της αξίας του, για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Η διάχυση του σε παγκόσμιο επίπεδο προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου διεθνώς, καθιστώντας το ΡΙΚ κύριο συντελεστή της, ενώ, ας σημειωθεί ότι σημαντική παράμετρος της δράσης αυτής αποτέλεσε η δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό αυτό σε άτομα με ειδικές ανάγκες. ‘Ενας υπερσύνδεσμος παραπέμπει τον χρήστη στο πλήρες υλικό, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο με αναλυτική τεκμηρίωση στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Ηρόδοτου ΙΙ του Αρχείου ΡΙΚ https://www.digital-herodotus.eu/

Στόχος του έργου BYZART, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Connecting Europe της Ε.Ε., είναι ο εμπλουτισμός της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Europeana με ψηφιακές συλλογές έργων τέχνης και τεκμηρίων από τον ευρύτερο υλικό πολιτισμό της Βυζαντινής επικράτειας, καθώς και των περιοχών, με τις οποίες διατηρούσε επαφές. Το BYZART υλοποιείται με τη συνεργασία φορέων και ιδρυμάτων της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται ότι ο αριθμός των ψηφιακών λημμάτων με θέμα τη Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία θα ανέρχονται σε 115,500.

Το ΑΠΚυ συμμετείχε στο έργο με την ερευνητική ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», Γιώργου Δεληγιαννάκη. Η λεπτομερής τεκμηρίωση η οποία συνοδεύει το υλικό στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Ηρόδοτου ΙΙ ανήκει επίσης στην ερευνητική ομάδα του ΑΠΚΥ και συγκεκριμένα, την Δρ Χριστίνα Χατζηαυξέντη, επιστημονική συνεργάτιδα του έργου.

Το Αρχείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου συμμετείχε στη διαδικασία του προγράμματος BYZART, με εξαιρετικά αξιόλογο και μοναδικό αρχειακό υλικό, πνευματικής ιδιοκτησίας του ΡΙΚ. Ως τέτοια αναφέρονται ενδεικτικά:

  • Οι σειρές ντοκιμαντέρ του παραγωγού και τηλεοπτικού σκηνοθέτη του ΡΙΚ, Άντρου Παυλίδη, «Ιστορία της βυζαντινής Κύπρου», «Εκκλησία Κύπρου, δύο χιλιάδες χρόνια ιστορία και πολιτισμός» και «Ιστορία της μεσαιωνικής Κύπρου».
  • Το ντοκιμαντέρ «Παναγία η Κανακαριά», παραγωγής ΡΙΚ 1972, το οποίο αναφέρεται στον ιστορικό ναό στη Λυθράγκωμη και τα ψηφιδωτά του, χρονολογημένα τον 6ο μ.Χ αιώνα.
  • Τα προγράμματα ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της μ. αρχαιολόγου και λειτουργού της τηλεόρασης του ΡΙΚ, Μάρως Θεοδοσιάδου, «Σαλαμίνα», «Η βυζαντινή τέχνη στην Κύπρο» και «Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, δέκα βυζαντινές εκκλησιές της Κύπρου στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco».
20191021_151253.jpg