Ενημέρωση για το Έργο μας στο Λύκειο Δασουπόλεως

08 Μάιος 2019

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής εταίρος στο έργο "Interreg Ελλάδα-Κύπρος Ψηφιακός Ηρόδοτος II" και στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας, φιλοξενήθηκε στις 12 Απριλίου 2019 στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Δασούπολης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία παρακολούθησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, έγινε ενημέρωση για το έργο και τις δράσεις του, καθώς και περιήγηση στην Πλατφόρμα Ψηφιακός Ηρόδοτος www.digital-herodotus.eu