Οι τεκμηριωτές του Ψηφιακού Ηρόδοτου

19 Νοέμβριος 2019

received_525407674706514.jpeg

Τα δύο αυτά παιδιά πήραν στους ώμους τους και τα κατάφεραν, την ευθύνη της ιστορικής τεκμηρίωσης του Ψηφιακού Ηρόδοτου. Από τα χέρια και τις γνώσεις τους διήλθαν χιλιάδες αρχεία, για τα οποία συνέλεξαν, μελέτησαν, διασταύρωσαν και μας παρέδωσαν, όλες τις πληροφορίες, ιστορικές και άλλες, οι οποίες τα αφορούν. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε για τη συνεργασία, τους νεαρούς ιστορικούς Ελίνα Παγκρατιάν και Άγγελο Φιακά.