Έτοιμες οι πρώτες ψηφιοποιημένες εκδόσεις του ροδιακού Τύπου

03 Ιούνιος 2019

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το Έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος II», και στην Ρόδο, την έδρα της Ενεργειακής Α.Ε, που αποτελεί τον 3ο εταίρο του Προγράμματος. Δεκάδες χιλιάδες σελίδες του ροδιακού Τύπου έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί και σύντομα θα βρίσκονται στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού, μέσω της ιστοσελίδας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδουhttp://rhodeslibrary.gr/. Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ», η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ψηφιοποιεί τις ροδιακές εφημερίδες σύμφωνα με το παραδοτέο του έργου. Πολλά από τα δημοσιεύματα του ροδιακού Τύπου, απ΄ όπου και οι φωτογραφίες, σχετίζονται με τα τεκταινόμενα στην Κύπρο, τόσο κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 1955-΄59, όσο και της τραγικής περιόδου του 1974.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg