Ένας χρόνος μετά: Από τις 22.000 επισκέπτες στις 85.000!

05 Οκτώβριος 2020

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, καταγράφουν μία συνεχή ανοδική πορεία της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Ηρόδοτου.

Πριν ένα χρόνο ακριβώς, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι επισκέπτες μας είχαν πλησιάσει τις 22.000. Ένα χρόνο μετά έχουμε ξεπεράσει τις 85.000 επισκέπτες!

Για το Σεπτέμβρη 2020 έχουν καταμετρηθεί κατά μέσο όρο 1.200 επισκέπτες κάθε βδομάδα και πέραν των 5.000 επισκεπτών για όλο το μήνα.

Συνεχίζουμε και σας ευχαριστούμε!

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία στις πιο κάτω παραστάσεις:

Slide2.JPG

Slide3.JPG

Slide4.JPG

Slide5.JPG

Slide6.JPG

Slide7.JPG

Slide8.JPG

Slide9.JPG