Άφιξη ψηφιοποιημένων ιστορικών αρχείων μας από το Βέλγιο

06 Οκτώβριος 2020

Ιστορικές στιγμές για το Αρχείο του ΡΙΚ, όπου τις τελευταίες ημέρες έχει παραληφθεί αρχειακό υλικό διάρκειας 500 ωρών, το οποίο είχε αποσταλεί στο Βέλγιο και έτυχε αποκατάστασης, συντήρησης και ψηφιοποίησης. Το υλικό βρίσκεται σε μορφή φιλμ 16 χιλιοστών και κασέτας Umatic και θα φυλαχθεί στις εγκαταστάσεις του Αρχείου ΡΙΚ, σε κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Ήδη τυγχάνει τεκμηρίωσης και διαχέεται για σκοπούς ελεύθερης θέασης και έρευνας στην κοινωνία των πολιτών, μέσω της πλατφόρμας του Ψηφιακού Ηρόδοτου https://www.digital-herodotus.eu/

Το υλικό προέρχεται από το παλαιότερο ιστορικό αρχείο του ΡΙΚ και καλύπτει τις περιόδους από το 1950 μέχρι πριν την Τουρκική Εισβολή και από το 1980 μέχρι το 1990. Σε αυτό περιλαμβάνονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντες τομείς της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Κύπρου, αποκλειστικά καταγραμμένοι και διαφυλαγμένοι από την Δημόσια Ραδιοτηλεόραση του τόπου.

Το υλικό αποκαταστάθηκε και ψηφιοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος ιι και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Interreg Ελλάδα Κύπρος.